Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

İcra Hakimiyyəti
Qaynar xətt: (+994 2425) 5-22-23

Bələdiyyələr

QAX RAYONU İNZİBATİ ƏRAZİ DAİRƏLƏRİ ÜZRƏ NÜMAYƏNDƏLİKLƏR VƏ BƏLƏDİYYƏLƏR HAQQINDA
M Ə L U M A T

 
S/S
 
İƏD üzrə nümayəndə-liklər bələdiyyələr bələdiyyələr əhatə etdiyi kəndlər Təsərrüfatlarin sayi Əhalinin sayi Ünvan
tel (ev, iş, mob)
1 Qax şəhəri Qax şəhər   3490 13793 0144-5-20-28
0144-5-29-15
050-518-69-61
2 Sarıbaş Cəlayer Sarıbaş
Cəlayer
 
 
49
364
 
 
131
1574
 
 
Cəlayer kəndi
0144-96-2-73
0144-96-2-40
050-580-11-60
3 İlisu İlisu İlisu
Ağçay
Qaradolaq
 
434
179
47
 
1340
495
186
 
İlisu kəndi
0144-93-3-85
050-529-96-37
4 Qaxingiloy Qaxbaş
 
 
 
 
 
Qaxingiloy
Böyük Alatəmir
 
 
 
 
Qaxbaş
K.Alatəmir
Xələftala
Baxtala
Qımırlı
Uzuntala
Qaxingiloy
B. Alatəmir
Meşəbaş
Qarameşə
 
 
1376
10
22
2
14
39
721
263
102
44
 
 
3085
34
58
9
27
140
1792
718
382
91
 
 
Qaxbaş kəndi
0144-4-75-62
050-340-75-62
 
Qaxingiloy kəndi
0144-42-6-18
0144-5-25-45
050-465-51-82
 
Böyük Alatəmir
0144-95-2-63
050-465-51-82
5 Əmircan Əmircan Əmircan
Qaratala
Əmbərçay
151
142
123
561
546
532
Əmircan kəndi
0144-95-2-63
070-272-44-22
6 Qum Qum Qum
Süskənd
Çinarlı
Fıstıqlı
657
63
128
75
2075
227
398
262
Qum kəndi
0144-90-5-55
0144-90-2-22
050-583-90-88
7 Ləkit Ləkit Ləkit
Zərnə
Ləkit-Kötüklü
Ləkit-Malax
476
237
76
39
1510
747
276
109
Ləkit kəndi
0144-49-2-00
0144-49-3-08
055-209-05-75
8 Güllük Güllük Güllük
Qapıçay
 
 
672
74
 
 
2431
340
 
 
Güllük kəndi
0144-46-2-73
0144-46-2-12
050-676-72-51
9 Tasmalı Tasmalı Tasmalı
Lələpaşa
Qarabaldır
 
430
130
97
 
1584
464
409
 
Tasmalı kəndi
0144-43-3-21
0144-43-2-68
050-781-24-82
10 Zəyəm Zəyəm Zəyəm
Lələli
Qındırğa
 
462
128
25
 
1736
492
117
 
Zəyəm kəndi
0144-65-2-72
0144-99-2-44
070-640-74-65
11 Qorağan Qorağan Qorağan
Şotavar
 
 
313
263
 
 
1284
1081
 
 
Qorağan kəndi
0144-4-73-15
0144-4-73-69
050-539-24-60
12 Almalı  Almalı Almalı
Dəymədağlı
Şıxlar
414
178
70
1995
781
253
 
13 Turaclı Turaclı Turaclı
Marsan
Çüdüllü
 
325
244
111
 
979
770
382
 
Turaclı kəndi
0144-61-2-64
0144-91-3-31
050-523-58-25
14 Əlibəyli Əlibəyli
İngiloy Kötüklü
 
 
 
 
 
 
Əlibəyli
     İngiloy-    
    Kötüklü
İbaxlı
 
 
 
 
525
230
154
 
 
 
 
 
1821
747
594
 
 
 
 
 
Əlibəyli kəndi
0144-94-6-75
050-541-12-75
 
İngiloy Kötüklü
0144-67-2-87
0144-67-2-18
050-470-82-08
15 Qıpçaq Qıpçaq  Qıpçaq
Baydarlı
Qazmalar
Tanqıt
Amanlı
Qaysarlı
162
96
57
40
40
86
665
412
264
190
160
385
Qıpçaq kəndi
0144-45-2-52
0144-62-2-87
050-353-75-88
 
 
16 Ağyazı Ağyazı Ağyazı
Üzümlü
 
 
138
24
 
 
587
64
 
 
Ağyazı kəndi
0144-71-2-22
0144-71-2-44
050-329-64-68
17 Qaşqaçay Qaşqaçay Qaşqaçay
Armudlu
Aşağı Malax
 
396
48
92
 
1055
145
305
 
Qaşqaçay
0144-98-6-51
0144-98-6-97
055-319-66-97
Keçidlər